Публічна Оферта Угоди з Користувачами «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS»

1. Визначення 

1.1. Водій / Перевізник – фізична особа, Користувач, який здійснює доступ до Додатка або Сайту «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS», метою якого є надання митно-логістичних послуг і інших сервісів.

1.2. Фізична особа – людина, що володіє цивільною правоздатністю і повною цивільною дієздатністю, що використовує Додаток, Сайт та / або Сервіси для особистих потреб і / або комерційних цілей і виключно від свого імені.

1.3. Користувач Додатки, Сайту і / або Сервісів – Замовник (Водій, Перевізник), метою якого є замовлення митних, логістичних або інших послуг. 

1.4. Сайт – «https://smartway.global», інформаційний ресурс, доступний в мережі Інтернет з використанням доменного імені smartway.global (в т.ч. також за допомогою інших доменних імен).

1.5. Додаток «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS» – це мобільний додаток «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS» яке дає Користувачам можливість замовляти комплекс митно-брокерських, логістичних та інших послуг, в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет, з метою безпечного, швидкого проходження Водієм / Перевізником митних кордонів, для доставляння товарів в пункт призначення в цілостності і в строк.

1.6. «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS», – в особі ТОВ “Далет Брок" надає митно-логістичний сервіс для міжнародних перевезень. 

1.7. Сервіс / Сервіси -послуги, що надаються Водієві / Перевізнику (Користувача) за допомогою перерахованих вище Додатки, Сайту.

1.8. Замовлення-належним чином оформлена заявка в Додатку «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS» або на Сайті на оформлення митно-брокерських, логістичних та інших послуг.

2. Загальні умови

2.1. Ця Публічна Оферта Угоди з Користувачами «SMART WAY GLOBAL LOGISTICS» (далі – «Угода») регулює, між Вами («Водій» / «Перевізник»), з одного боку, і SMART WAY GLOBAL LOGISTICS, в особі компанії ТОВ “Далет Брок “, з іншого боку, відносини, що виникають в результаті функціонування Сайту, Мобільного додатки SMART WAY GLOBAL LOGISTICS.

2.2. Користувач, шляхом реєстрації в Додатку SMART WAY GLOBAL LOGISTICS, приймає цю Угоду, беззастережно і безумовно погоджується з умовами, що передбачені цією офертою, і зобов'язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Оферти і зобов'язується дотримуватися їх.

2.3. Ця Угода стає доступно Водієві / Перевізнику (Користувача) при вході на Сайт або Додаток. Використання Сайту, Додатки, будь-яких Сервісів і / або реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Водія / Перевізника з усіма умовами цієї Угоди та беззастережного їх прийняття.

2.4. SMART WAY GLOBAL LOGISTICS залишає за собою право на свій розсуд змінювати Угода в будь-який час без спеціального попереднього і / або після цього у повідомленні Водія / Перевізника. Чинна редакція Угоди завжди доступна за адресою: https://cabinet.smartway.global/terms. Продовження використання Водієм / Перевізником Сайту та / або Програми після будь-яких змін Угоди передбачає беззастережну згоду Водія / Перевізника з такими змінами. 

3. Оплата

3.1. Водій / Перевізник (Користувач) оплачує послуги, які замовляє, на підставі отриманих повідомлень / рахунків. 

3.2. Умови та порядок повернення коштів користувачеві:

Користувач може подати заявку про повернення коштів у разі здійснення ним помилкового платежу на адресу Сервісу.  Кошти повертаються користувачу при виявленні помилкового платежу протягом 10 банківських днів з моменту отримання і розгляду заявки користувача на повернення коштів.

4. Обмежена відповідальність SMART WAY GLOBAL LOGISTICS 

4.1. Водій / Перевізник розуміє і погоджується з тим, що SMART WAY GLOBAL LOGISTICS вправі, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Водія / Перевізника, змінювати набір доступних йому Сервісів і / або функціоналу Додатки / Сайту.

4.2. Водій / Перевізник розуміє і погоджується з тим, що SMART WAY GLOBAL LOGISTICS не гарантує 100% безпомилкову та безперебійну роботу Додатки / Сайту і / або Сервісів і не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, заподіяний Водієві / Перевізнику і / або третім особам технічні збої апаратного і / або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

4.3. Водій / Перевізник розуміє і погоджується з тим, що SMART WAY GLOBAL LOGISTICS Львова не несе відповідальності інформації, розміщеної на Сайті / Додатку третіми особами, і не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, заподіяний Водієві / Перевізнику і / або третім особам в результаті використання Програми / сайту / Сервісів.

4.4. SMART WAY GLOBAL LOGISTICS залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Водія / Перевізника до Сайту / Мобільного додатком, або до окремих Сервісів, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Водієм / Перевізником цієї Угоди і / або чинного законодавства. При цьому, у випадках порушень з вини Водія / Перевізника.

5. Реєстрація

5.1. Для можливості оформлення замовлень і використання можливостей Програми / Сайту SMART WAY GLOBAL LOGISTICS Користувачеві необхідно зареєструватися в Додатку SMART WAY GLOBAL LOGISTICS. При заповненні форми реєстрації в Додатку Користувач погоджується з умовами цієї Угоди та Політикою конфіденційності шляхом підтвердження пункту «Приймаю умови Угоди».

5.2. Шляхом заповнення форми реєстрації та внесенея даних в Профіль, Користувач погоджується на надання точної та правдивої інформації про себе. У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, SMART WAY GLOBAL LOGISTICS має право відмовити Користувачеві в прийнятті його замовлення в роботу і / або відмовити в наданні послуг такій особі, та / або відмовити в доступі до Додатка SMART WAY GLOBAL LOGISTICS.

5.3. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії, які будуть здійснені під його обліковим записом в Додатку SMART WAY GLOBAL LOGISTICS.

5.4. У разі, якщо SMART WAY GLOBAL LOGISTICS запідозрить користувача в скоєнні протиправних дій, в тому числі в: неправдивої інформації, поширення спаму, шкідливих програм та інших діянь, що порушують умови цієї Угоди, SMART WAY GLOBAL LOGISTICS вправі звернутися до відповідних державних органів із заявою і / або заблокувати і / або видалити обліковий запис користувача.

5.5. Здійснюючи дії по реєстрації облікового запису, Водій/Перевізник гарантує, що він належним чином правоздатний і повністю дієздатний. 

5.6. Водій/Перевізник зобов'язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію про себе і свої транспортні засоби, а також підтверджуючий документ (посвідчення водія, або свідоцтво про держ. реєстрації, або виписка з реєстру, або паспорт) 

5.7. Водій/Перевізник зобов'язується не реєструвати і не використовувати одночасно більше одного облікового запису. 

6. Персональні дані і приватність 

6.1. Користувач цієї Угоди надає SMART WAY GLOBAL LOGISTICS згоду на обробку персональних даних відповідно до Політикою конфіденційності. 

6.2. Шляхом реєстрації в Додатку SMART WAY GLOBAL LOGISTICS Користувач надає SMART WAY GLOBAL LOGISTICS повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних в цілях отримання належним чином послуг та укладення цивільно-правових угод, надання та / або передачі персональних даних третім особам в порядку і на підставах, визначених чинним законодавством України, без необхідності повідомлення про такі дії. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних Користувач не заперечує проти обробки його персональних даних, якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством України та / або внутрішніми документами SMART WAY GLOBAL LOGISTICS, а також повідомляє, що він ознайомлений з Законом України «Про захист персональних даних ». Крім того, Користувач підтверджує факт повідомлення про включення його персональних даних у відповідну базу персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

7. Використання інформації Користувачем 

7.1. Водій / Перевізник зобов'язується не використовувати, без спеціального дозволу SMART WAY GLOBAL LOGISTICS, Сайт, Додаток і / або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації і / або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці сайту / Прілоежнія (Сервісів).

7.2. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи і/або зображення на Сайт, Водій/Перевізник гарантує, що він має право використовувати документ/зображення для тих цілей, для яких воно завантажується в Додаток та на Сайт, не порушуючи прав (зокрема, але не виключно, прав інтелектуальної власності) третіх осіб, в т.ч. закріплених будь-якими договірними зобов'язаннями Водія/Перевізника.

7.3. Водій / Перевізник зобов'язується не здійснювати недобросовісних дій, спрямованих проти інших користувачів сервісу і / або SMART WAY GLOBAL LOGISTICS, зокрема, але не виключно, повідомлення з використанням Програми, Сайту / Сервісів будь-якої інформації із зазначенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-яка інша повідомлення інформації, що може ввести в оману щодо справжньої особистості Водія / Перевізника, відносин представництва між Водіями / Перевізниками і / або намірів Водія / Перевізників. Водій / Перевізник розуміє, що подібні дії можуть також бути кваліфіковані як шахрайство і таким чином бути кримінально караними.

8. Склад і дія Угоди користувача 

8.1. Щоб уникнути різночитань, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси/розділи Сайту/Додатку. 

9. Контакт з SMART WAY GLOBAL LOGISTICS

9.1. Інформація про те, яким чином зв'язатися з Нами, розміщена в Додатку в меню “Зв'язок з нами" і на сторінці сайту “Контакти", а також можна звернутися по електронній пошті info@smartway.global