Політика конфіденційності

Це Положення складено відповідно до вимог GDPR і відноситься до сфери відповідальності Сервісу, обов'язком якого є забезпечення його відповідності законам. Сервіс відповідає за управління даними, а також визначає цілі та способи обробки персональних даних, наданих і зібраних в режимі онлайн.

1. Справжня Політика конфіденційності містить угоду між Вами і Нами щодо обробки та захисту Ваших персональних даних та є невід'ємною частиною
Публічної Оферти Угоди з Користувачами .

Політика конфиденційності доступна по таким адресам:
https://smartway.global/privacy_policy/
https://cabinet.smartway.global/policy

Обсяг, категорії і джерела даних

2. Головною метою даного Мобільного додатки SMART WAY GLOBAL LOGISTICS (Додатки / сайту і сервісів) є надання Вам можливості здійснювати замовлення послуг в режимі онлайн, без фізичної присутності в офісах нашої компанії. Адже ми хочемо щоб Ви отримували безпечні, якісні належним чином послуги, з дотриманням термінів доставки вантажів (замовлень) як перед кінцевим споживачем, так і перед державними контролюючими органами.
Для цього, у Наше розпорядженні можуть надаватися такі дані про Вас:

1) Iнформація, яку Ви надаєте при реєстрації та/або редагуванні облікового запису:
• Номери телефонів
• Iм'я, по батькові, прізвище
• Iндивідуальний податковий номер
• Фотографії
• Адреси електронної пошти
• Iдентифікатори в різних системах повідомлень
• Дані водійського посвідчення
• Фотографії водійського посвідчення
• Документи транспортних засобів (технічний паспорт)
• Фото транспортних засобів
• Iнші дані, пов'язані з Вашою діяльністю, що дають можливість ідентифікувати Вас як фізичну особу (наприклад, номери ліцензій)

2) інформація, яку Ви надаєте в ході Вашого користування Додатком і/або Сервісами, в т.ч. шляхом розміщення Вами заявок щодо оформлення та отримання послуг:

• Документи та дані, необхідні для замовлення послуг
• Завантажені файли, необхідні для замовлення послуг
• Документи та дані, отримані як результати виконання Нами послуг
• Форми зворотного зв'язку
• Розміщення відгуків
• Коментарі та переписки
• Завантажені файли
• Звернення до служб підтримки
• Координати GPS і т. д.

3) Мобільний застосунок здійснює збір та зберігання інформації ваших локацій (координати GPS) з метою надання Вам можливості робити замовлення послуг в онлайн режимі, та з метою отримання якісних, безпечних та належних послуг, які ми надаємо Вам:

• Дані, що виникають з (автоматично генеруються внаслідок) Вашого користування Мобільним застосунком (дата і час реєстрації облікового запису; дати і час відвідувань Сайту

• Дані про використання Мобільного застосунку: веб-перегляду, переходах по посиланнях, пошукових запитах і т.п.

• Дані про технології, що використовуються Вами для доступу до Мобільного застосунку: про Вашого інтернет-провайдера, IP-адресу, характеристики і налаштуваннях використовуваних для доступу до електронних пристроїв і програмного забезпечення)

• Дані спілкування з службою технічної підтримки, які використовуються для розгляду і вирішення Ваших скарг щодо Сервісу і виправлення помилок в роботі.

Файли cookie та аналогічні технології

Cookie-файли являють собою невеликі текстові файли, розміщені на пристрої для зберігання даних, що зчитуються веб-сервером в домені, в якому вони були створені. Ці дані часто складається з буквено-цифрових рядків, які забезпечують унікальну ідентифікацію вашого комп'ютера, але можуть містити й інші відомості. Ми використовуємо файли cookie та аналогічні технології для зберігання і підтримки ваших уподобань і параметрів для виконання входу в систему, боротьби з шахрайством, аналізу роботи наших продуктів і виконання інших обґрунтованих завдань.

Мета обробки і порядок використання Ваших персональних даних

Ми можемо використовувати Ваші дані з наступною метою:

• Забезпечення надання Послуг в режимі онлайн (без фізичної присутності в наших офісах)

• Забезпечення нам можливості надавати якісні, безпечні послуги з метою дотримання термінів доставки вантажів (замовлень) як перед кінцевим споживачем, так і перед державними контролюючими органами

• Оцінювання зацікавленості користувачів в наших Сервісах, інформування про нові Сервіси і оновлення Додатку/Сайту

• Вирішення спорів і скрутних ситуацій

• Створення інформаційної інфраструктури для забезпечення безпеки Вашої діяльності

• Iнші цілі, про які ми додатково повідомимо Вам, запитуючи специфічну інформацію, для Вашої, належним чином інформованої, згоди

4. Протягом всього періоду активності Вашого облікового запису, Ми можемо використовувати Ваші контактні дані для розсилки повідомлень технічного, інформаційного та адміністративного характеру, а також новин.

Ви зможете відмовитися від отримання повідомлень лише у випадку, якщо це передбачено функціоналом мобільного застосунку .

Безпека

5. Ми вживаємо технічних та організаційних заходів для захисту Вашої конфіденційної інформації від несанкціонованих дій третіх осіб. В мобільному застосунку використані усі необхідні технології та протоколи щодо шифрування та захисту персональним даних споживача (протоколи HTTPS, OWASP та інші). З Нашого боку, доступ до Ваших персональних даних мають обмежене число працівників і довірених осіб, яким ця інформація необхідна для здійснення обробки даних від Нашого імені і в цілях, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності. Ми беремо на себе усі зобов'язання щодо дотримання конфіденційності і в разі порушення згаданих зобов'язань готові нести відповідну міру відповідальності.

6. Доступ до Вашої конфіденційної інформації також може здійснюватися через звичайну систему авторизації з використанням Вашого логіна і пароля. У разі Вашої зневажливого ставлення до самостійного забезпечення безпеки Вашого облікового запису, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Вашої інформації, за що Ми жодним чином не несемо відповідальності.

Доступ до персональних даних, їх зміна або видалення
Користувачі Мобільного застосунку в будь-який час мають право вимагати доступ до інформації, а також зміну або видалення будь-яких оброблюваних Нами даних.

Поширення інформації Вами

7. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що при наданні інформації Вами під час реєстрації облікового запису в Мобільному застосунку і в рамках Сервісів (зокрема, але не виключно, при розміщенні в Додатку заявок на послуги, деяких персональних даних (зокрема, але не виключно, імена, адреси, номери телефонів, ідентифікатори в системах повідомлень та ін.) тим самим легітимним чином поширюються (передаються) необмеженому колу осіб.

8. Ви підтверджуєте розуміння того, що сама суть Нашого Мобільного додатку і Сервісів передбачає головною метою надання Нами послуг в режимі онлайн, для чого здійснюється поширення та обмін діловою інформацією, частина якої підпадає під визначення персональних даних; і що, відповідно, реєстрація Вами облікового запису в Мобільному застосунку і Ваше користування Сервісами має на увазі поширення інформації перш за все Вами і в Ваших інтересах, для чого Ми надаємо технічну платформу

9. З урахуванням вищевикладеного, справжнім Ви підтверджуєте та гарантуєте свою повну згоду – а у відповідних випадках, також належним чином інформовану згоду відповідних суб'єктів персональних даних – з описаним вище публічним розповсюдженням даних, а крім того, з урахуванням самої суті Сервісів і публічного характеру поширення даних, підтверджуєте розуміння об'єктивної відсутності необхідності, так само як і практичної неможливості, додаткових спеціальних повідомлень від Нас про описану вище передачу персональних даних третім особам.

Поширення інформації Нами

10. Ми можемо надавати третім особам доступ до Ваших персональних даних виключно у таких випадках:

• За Вашою спеціальною згодою. Для всіх випадків, прямо не передбачених Угодою, ми окремим чином запитаємо Вашу згоду

• В рамках заходів, що стосуються всіх користувачів Мобільного застосунку, для забезпечення безпеки всіх користувачів, включаючи Вас

• Для зовнішньої обробки під Нашим контролем. Для можливості надавати Вам послуги в режимі онлайн Ми можемо надати доступ нашим підрядникам, довіреним особам для обробки даних виключно з метою, обумовлених цією Політикою конфіденційності при дотриманні такими особами зобов'язань по конфіденційності та всіх необхідних вимог безпеки, під Нашу відповідальність

• Для дотримання законності та публічного порядку. Ми можемо надати доступ до інформації про Вас при наявності у Нас достатніх підстав сумлінно вважати, що таке використання інформації є обгрунтованим для:

(1) дотримання вимог законодавства (включаючи відомчі інструкції, що мають вищу юридичну силу, на відповідних територіях), приписів судових або інших державних органів, які можуть бути виконані в примусовому порядку; і / або

(2) виявлення, запобігання і / або вжиття заходів проти шахрайства, інших протизаконних і / або недобросовісних дій, які становлять небезпеку для інтересів користувачів, SMART WAY GLOBAL LOGISTICS і / або публічного порядку.

Передача інформації

11. Ми можемо передавати інформацію, яку ви надаєте, в такий спосіб:

• Для можливості надання Вам послуг у режимі онлайн Ми можемо використовувати послуги третіх сторін, і такі треті сторони можуть отримати доступ до наданої Вами інформації, частково чи повністю, що залежить від потреб. Незалежні постачальники послуг зобов'язані захищати таку інформацію і не повинні використовувати її для будь-яких цілей, крім як виконання/надання послуг, які вони виконують для нас, способом, описаним в їх політиці конфіденційності.

• На даний момент список третіх сторін, з якими ми можемо поділитися вашими даними, складається з: TurboSMS, GMail, Portmone, Wayforpay, Concord. Список може бути скоригований у будь-який момент часу, про що буде вказано тут, у політиці конфіденційності.

• Також доступ до наданої Вами інформації, частково або повністю, можуть мати інші зареєстровані користувачі SMART WAY GLOBAL LOGISTICS, яким це необхідно для здійснення діяльності на нашій платформі, якщо Ви дали своє пряме згоду на це.

Внесення змін до Політики конфіденційності

12. Справжня Політика конфіденційності може бути переглянута і оновлена. Ми принципово не ставимо за мету обмежувати Ваші права без Вашої чітко вираженої згоди. Будь-які зміни в цій Політиці конфіденційності будуть опубліковані на цій сторінці, а Користувач обов'язується та має усі можливості самостійно стежити за оновленнями.